Ut i vår hage

ForsidenVår hage Våre busker og trærVåre busker og trær Våre stauderVåre stauder Våre karplanterVåre karplanter DiverseDiverse

Tulipa kaufmanniana Hearts Delight

 

Hearts Delight 1

Norsk navn :   Vannliljetulipan

Syn. :                

Tilhører :         Liljefamilien —  Liliaceae.

 

Den ville tulipanen vokser over et stort område som strekker seg fra det sørlige Europa  og østover gjennom Lille-Asia og Kaukasus til steppeområdene i de gamle Sovjetrepublikkene i Sentral-Asia. Det skal også vokse ville tulipaner enkelte steder i det nordlige Afrika. Kjennetegnet for samtlige vokseområder er en tørr og varm sommer, en kjølig til en kald vinter og en noe fuktig vår. I dag er tulipanen forvillet i de fleste områder med lignende klima.

 

Det finnes trolig over 100 ulike villtulipaner og et ukjent antall hageformer av ulikt opphav. Hagetulipanene er samlet under det latinske navnet Tulipa x gesnerana. Etter hva som fortelles startet bruken av tulipan som hageplante i det Ottomanske riket og den ble raskt meget populær. Det fortelles videre at det omkring 1630 var over 1500 ulike typer til salgs i Istanbul. Den første kjente tulipanen som blomstret i det vestlige Europa skal være en rød tulipan som blomstret i hagen til Johann Heinrich Herwart i Augsburg, Bayern, Tyskland. Planten er omtalt av Conrad Gesner i Catalogus Plantarium som utkom i Zürich i 1561. Den kjente botanikeren Carolus Clusius fikk sin første tulipan omkring 1570. Clusius flyttet fra Wien og til Leiden i Nederland i 1593 og deretter startet det store tulipanhysteriet ( Tulipomania )  som varte fram til 23 februar 1637 da alt kollapset. Tulipaner er i dag inndelt i 15 klasser eller grupper, men antall klasser kan variere. Omkring 1960 var det 23 klasser.

 

Tulipan er en løkplante med en ett-årig løk. Hvert år vokser det ut en til flere sideløk fra den gamle løken.  Det kommer en blomsterstengel fra hver løk. Det er kun de største løkene  som setter blomsterstengel. Den største utfordringen med tulipaner i Norge er å få dyrket fram nye blomstringsdyktige løker. Vår erfaring er at tulipaner bør plantes minst 15 cm dypt. Det har i vår hage gitt færre småløk. Tulipaner har to til fire kraftige stengelsittende blad. Bladene må ikke fjernes før de er gule da de er viktige for neste års blomstring.  Frøkapselen kan med fordel knipes av. 

 

Tulipa kaufmanniana kommer fra steppeområdene i det sentrale Asia og har sin hovedutbredelse i Turkmenistan. Den ble første gang beskrevet i 1877 i det tyske hagemagasinet Gartenflora. I dag dyrkes det bare hageformer av Tulipa kaufmanniana og de er etter dagens inndeling plassert i klasse/gruppe 12 Tidligere var de i klasse 20.

 

Hearts Delight introdusert i 1952 av det kjente nederlandske løkfirmaet  Tubergen og ble en populær tulipansort. Hearts Delight er i dag en del av standardsortimentet hos de fleste løkfirmaer.  Hearts Delight er trolig den beste tulipanen som vi har i vår hage. Det er over 15 år siden vi plantet 5 løk av Hearts Delight. De står fortsatt på samme sted og blomstrer hvert år. Dette til tross for at rådyr har spist alt grønt minst 2 ganger. Løkene ble i sin tid kjøpt i Nederland hos Hortus Bulborum (den hagen/stedet hvor de dyrker gamle tulipansorter).

 

Hearts Delight blomstrer middels tidlig vår. I vår hage starter blomstringen vanligvis en gang mellom 15 – 20 april og er den første tulipanen som blomstrer. Blomsten er stor og sitter på en kort stengel, knapt 25 cm høy. Blomsten er litt langstrakt og to-farget. Utvendig har den en kraftig mørk rosa farge med en hvit kant. Innvendig er den hvit med gul basis og med en rød flekk på hvert kronblad. 

 

Tulipaner foretrekker ei veldrenert, sandholdig hagejord.  Voksestedet bør få så mye sol som mulig.  Jord med jevn fuktighet i vekstsesongen.  Stående fuktighet må unngås. Voksestedet bør tørke opp i løpet av sommeren. Vi dyrker den i ei nøytral jord med en PH omkring 6,5 – 7,5 og det har gått bra. Voksestedet får noe gjødsel hver høst ei stund før det blir tele. I tillegg er ei lett overgjødsling hver vår fordelaktig.

 

Hearts Delight er helt hårdfør i vår hage. De store utfordringene har vært å verne løkplantene mot å bli spist. Det er mye hare og rådyr i området hvor vi bor.

 

Hearts Delight 2

 

 

Tulipa

Planteslekt